Andra viktiga telefonnummer
Nödnummer 112
Giftinformationscentralen 08-331231
Sjukhuset Arvika 0570-712000
Vårdcentralen Verkstaden 0570-712600
Sjukvårdsupplysningen 1177
Arvika Kommun 0570-81600
Landstinget i Värmland 054-615000
Försäkringskassan 0771-524524
 
   
 

Adress
Ö:a Esplanaden 9
671 31 Arvika
Telefon
0570-19580
Fax
0570-19679
Internet
arken@arkenarvika.com
www.arkenarvika.com